Kurumsal

Kayalar Group, çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, uzmanlaşmayı, evrensel kalite ve standartlarda önde gelen sektörlerde hizmetler sunarak müşterilerini memnun etmeyi amaçlar. İşte bu nedenle ülkesi ve müşterileri için güvenirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi oluşturmayı hedefler.

Kalite ve hizmette mümkün olduğundan daha iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve aktif olduğumuz tüm sektörlerde lider olmak temel ilkemizdir.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, personellerimizin kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü şirketimize çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve üreticiliğinden azami derecede fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı oluşturmak, Kayalar Group’un kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için yegane çizgidir.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Kayalar Group’un en büyük hedefi ise; büyük Türkiye Cumhuriyeti’ne öncülük ettiği sektörlerde ekonomik ve manevi olarak yardım etmektir.

Çalışma Prensibimiz

İthal düveler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sağlık şartnamesi gereğince şap, BSE, BVD, IBR, sığır vebası, tüberküloz, brucella, leukoz gibi hastalıklardan ari olmak zorundadır. Yönetmelik gereği ithal edilecek düvelerin seçimi ve kontrolü bakanlık uzmanlarınca yapılmaktadır. Sizin bölgeniz şartlarına en iyi uyum sağlayacak hayvanlar, en iyilerinden seçilir ve sigortalı olarak size teslim edilir.

İthal edilecek sığırlar, yüksek kalite genetik yapıdadır.
Uygulanan etkin beslenme yöntemleri sayesinde sığırların verimliliği yüksektir.

Mehmet KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Şahali KAYA
Şirket Müdürü (CEO)

Mustafa KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

© 2019 Kayalar Group | Tüm Hakları Saklıdır.